Informacije o EU projektu

Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj
Naziv operativnog programa: Operativni program konkurentnost i kohezija
Naziv javnog poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
Naziv korisnika: Marko, obrt za ugostiteljstvo i turizam, vl. Vladimir Škrobo, Kolodvorska 99, Karanac
Broj ugovora: KK.03.2.1.03.0251
Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta MARKO kroz nabavu i implementaciju informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Glavni cilj projekta: Povećati konkurentnost obrta Marko kroz povećanje učinkovitosti i optimizaciju ključnih poslovnih procesa, uvođenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanje te povećanjem kompetencija zaposlenika provedbom edukacija.
Kratak opis projekta: Ulaganjem u IKT sustave i infrastrukturu, Obrt Marko je uspješno optimizirao, digitalizirao i povezao 10 poslovnih procesa te educirao 9 djelatnika za korištenje navedenih sustava. Uspješnom provedbom predmetnog projekta, povećana je konkurentnost Obrta, ojačana tržišna pozicija te ostvaren pozitivan utjecaj na ciljne skupine projekta: zaposlenike i menadžment te klijente i društvo u cjelini.
Ukupna vrijednost projekta: 323.639,75 HRK
EU sufinanciranje projekta: 215.086,46 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 02.01.2017. – 02.01.2018.
Kontakti za dodatne informacije: Marko, obrt za ugostiteljstvo i turizam, vl. Vladimir Škrobo, Kolodvorska 99, Karanac www.baranjska-kuca.com baranjskakuca@gmail.com +385 31 720 180 www.strukturnifondovi.hr